AANSLUITINGEN


Je hoeft je niet direct aan te sluiten bij onze club. Je kunt gerust even komen proeven om te zien of de sport en de club jou liggen. Wij laten toe dat je 4 keer komt trainen, zonder dat je aangesloten bent. Tijdens die 4 trainingen, ben je verzekerd voor sportongevallen.

Wil je blijven komen, dan moet je lid worden. Dan vul je een aansluitingsformulier in. Je bent daarna trouwens niet alleen aangesloten bij TTCN, maar ook bij de VTTL (de Vlaamse Tafeltennisliga).
Wat kost het?
 • Een volwassene betaalt 70 € per seizoen.
 • Een jeugdspeler (tot en met 18 jaar) betaalt 30 € per seizoen.
 • Vanaf het 2de lid uit hetzelfde gezin, is er een korting van 10 €. Het 2de, 3de, … lid betaalt dus 10 € minder.
 • Bij de meeste mutualiteiten kan je een deel van het lidgeld terugkrijgen. Je moet dan een formulier invullen en laten ondertekenen door de penningmeester. Meestal gaat het om de helft van het bedrag, tot een bepaald maximum.
 • Voor jongeren uit kansarme gezinnen, betaalt de stad Nieuwpoort 50% van het lidgeld via de Voordeelpas ( VDP+ ).

Duur is het dus niet!
Voor dat geld krijg je het volgende terug:
 • Je bent verzekerd via een polis van de VTTL.
 • Competitiespelers krijgen gratis een volledige uitrusting.
 • Je kunt je favoriete sport beoefenen in de sportzaal van Nieuwpoort.
 • Een deel van de kost van ons jaarlijks etentje wordt betaald uit de kas.

En de warmte en de gezelligheid van de club krijg je er gratis bij!

Een nieuwigheid voor het seizoen 2019-2020 is dat beginnende jeugdspelers (die de initiatietraining willen volgen), maar in bepaalde periodes kunnen starten. Eens gestart ben je natuurlijk op alle trainingen welkom. Op die manier kunnen we de nieuwelingen beter opvangen en de trainingen beter voorbereiden. Nieuwe spelers voor de initiatietraining kunnen beginnen:
 • Elke week in de maand september
 • De week van de herfstvakantie + de week erna
 • De 2 weken na de Kerstvakantie (noot: tijdens de Kerstvakantie zijn er geen trainingen)
 • De week van de krokusvakantie + de week erna.

UITRUSTING EN MATERIAALWat heb je nodig om tafeltennis te spelen?
Je komt uiteraard in sportkledij. De sportschoenen die je draagt, mogen geen zwarte zolen hebben. De kleuren van broekje en truitje spelen op training geen rol. In een competitiematch moeten alle spelers van eenzelfde ploeg ook dezelfde uitrusting hebben.
Je hebt natuurlijk ook een palet nodig. Een palet bestaat uit een ‘houten’ plank, aan weerszijden bedekt met een laag rubber. De kleur is belangrijk: de 2 rubbers mogen niet dezelfde kleur hebben. De meest voorkomende combinaties zijn rood en zwart.

Beginnende spelers kunnen een voorlopige palet in bruikleen krijgen op de training. Na een tijdje wil je natuurlijk een eigen palet. Je kunt die via de club kopen (wij halen ons tafeltennismateriaal in een gespecialiseerde sportzaak), maar je vraagt best advies aan enkele kenners in de club. Want er is een zeer grote verscheidenheid in de beschikbare paletten.

Tafeltennis wordt gespeeld met balletjes van een bepaalde grootte (40 mm diameter) en van een bepaald materiaal. Daar hoef je je niets van aan te trekken, want de club zorgt voor voldoende ballen.

Verder zijn er in de sportzaal van Nieuwpoort genoeg tafels beschikbaar. De meeste daarvan hebben wij gekregen van het stadsbestuur van Nieuwpoort. We zijn er hen heel dankbaar voor.

De sportzaal in Nieuwpoort is heel geschikt voor de tafeltennissport. Wij beschikken trouwens over één van de beste zalen van de hele provincie. De afmetingen van de zaal zijn perfect; er is een goede vloer; de verlichting is OK; …
In de sportzaal is er een reglement van kracht, dat wij uiteraard respecteren. Zo zijn er bepaalde regels over drankgebruik in de zaal. Alcoholische dranken zijn verboden, dat spreekt voor zich. Als club raden wij bovendien sterk aan om alleen water en eventueel een bepaalde sportdrank te drinken tijdens het sporten.

ACTIVITEITENWat bieden wij onze leden aan?

Je kunt bij ons komen trainen:
 • Woensdag begeleide training
  • Van 18u15 tot 19u15: initiatie voor jeugdspelers
  • Van 18u45 tot 20u15: training voor meer geoefende jeugdspelers
 • Woensdag van 19u tot 22u: vrije training voor volwassenen
 • Zondag van 10u tot 12u: vrije training.
We huren hiervoor de sportzaal van Nieuwpoort (Sporthal ’t Park, Stationslaan) het hele jaar door. De begeleide trainingen voor de jeugdspelers lopen van september tot en met mei.

We brengen ook enkele ploegen in competitie:
Zo hebben we in het seizoen 2019-2020 6 ploegen in competitie:
 • 4 ploegen in de gewone interclub (2de, 3de, 4de en 5de provinciale)
 • 1 ploeg in de speciale “jeugdcompetitie” 6de provinciale
 • 1 ploeg in de veteranencompetitie.

Belangrijk om te weten is dat je geen competitie hoeft te spelen. Recreanten zijn bij ons even welkom als competitiespelers.

In onze ploegen in 5
de en 6de provinciale treden overwegend jeugdspelers aan. In de andere ploegen spelen, normaal gezien, volwassenen (zeker bij de veteranen).

De ploegen komen uit in reeksen van maximum 12 (noot: in 6
de provinciale zijn er dit jaar maar 4 ploegen). Ze spelen onderling 2x tegen elkaar. In één seizoen zijn er op die manier maximum 22 matchen. Die worden meestal op zaterdagavond gespeeld om 19u (uitzonderlijk ook op zaterdagnamiddag of op vrijdagavond). Alle spelers krijgen voor het seizoen een volledige kalender waarop alle data en beginuren staan vermeld.

Andere
 • Drie keer per jaar is er een jeugdliga. Dat is een toernooi dat zich afspeelt op 1 dag in 1 grote sportzaal (in Schiervelde in Roeselare), waar alleen jeugdspelers toegelaten zijn. De spelers worden ingedeeld in poules van 6, 7 of 8 spelers. Men let er op dat de klassementen van de spelers in 1 poule niet te veel verschillen. Elke speler speelt tegen alle andere spelers van zijn poule.
 • Elk jaar organiseert onze club een enkeltoernooi voor de eigen spelers. De winnaars krijgen een mooie prijs.
 • De tafeltennisclub van Nieuwpoort is verbroederd met een Nederlandse club, nl. TaLaNi (Tafeltennisclub Langerak Nieuwpoort). Regelmatig brengen wij hen of zij ons een bezoekje. Surf ook eens naar hun website: www.talani.nl
 • Sinds een aantal jaar baten we een chalet uit tijdens de Kerstmarkt in Nieuwpoort-Stad. Het is voor ons een belangrijke bron van inkomsten, waarmee we een volledig werkjaar financieren. Uiteraard vergt dit de medewerking van alle leden: het bemannen van de chalet, zorgen voor voldoende voorraad, ….
 • Op het einde van het seizoen organiseren we een “etentje”. Lekker smullen en op tijd een glaasje drinken is dan de boodschap!
 • En dan zijn er nog af en toe eens andere activiteiten, zoals bv. een avondje bowling, …

WEDSTRIJDVERLOOP EN KLASSEMENTENEen competitiematch wordt gespeeld met 4 tegen 4 spelers. Elke speler van de ene ploeg speelt tegen de 4 spelers van de andere ploeg. Zo zijn er dus 16 wedstrijden. Wie een wedstijd wint, bezorgt zijn ploeg 1 punt. Als alle wedstrijden zijn gespeeld, krijgen we de totale uitslag.

Per match zijn er uiteindelijk maximum 3 punten te verdienen. Bij een 8-8 uitslag, krijgt elke ploeg 2 punten. In alle andere gevallen gaat de winnende ploeg met de 3 punten lopen, en blijft de verliezende ploeg achter met 1 punt. Een ploeg die forfait geeft, krijgt 0 punten.

De jeugdcompetitie in 6
de provinciale en de veteranencompetitie verlopen volgens een licht afwijkende formule. In die competities wordt er met 3 tegen 3 gespeeld. Er is ook één dubbelspel. Tien wedstrijden in totaal dus.

Hoe verloopt een wedstrijd?
 • Er wordt gespeeld naar 3 winnende sets (= “best of five”). Dat betekent dat de speler die eerst 3 sets wint, de wedstrijd wint. Wedstrijden eindigen dus altijd op 3-0, 3-1 of 3-2.
 • Een set wordt gespeeld naar 11 punten, maar er moeten wel minstens 2 punten verschil zijn tussen winnaar en verliezer.
 • Elke speler mag om beurt 2x serveren. De uitspeler krijgt altijd de eerste opslag in de eerste set. In de tweede set mag de thuisspeler beginnen, enz. Bij een 10-10 stand in een set, wisselt de opslag bij elk punt.

Alle spelers aangesloten bij de VTTL hebben een klassement. De klassementen zijn, in volgorde van laag naar hoog : NG (niet geklasseerd), E6, E4, E2, E0, D6, D4, D2, D0, C6, C4, C2, C0, B6, B4, B2, B0, A ...

Aan het einde van een seizoen wordt aan iedere speler een nieuw klassement toegekend. De bepaling van dit nieuw klassement is heel complex, maar kort samengevat komt het hierop neer: je verhoogt van klassement indien je het voorbije seizoen heel goed hebt gepresteerd, en je verlaagt indien jouw tafeltenniscapaciteiten het hebben laten afweten.

WERKING VAN DE CLUBOnze club heeft het statuut van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Wij hebben 2 bestuursorganen:
 • Een Algemene Vergadering met +/- 20 effectieve leden (de andere leden zijn “aangesloten leden”).
  Elk jaar is er één vergadering; die gaat meestal door op de laatste woensdag van juli of de eerste van augustus.
  Elk jaar kan je je kandidaat stellen om effectief lid van de club te worden.
 • Een Raad van Bestuur: die bestaat momenteel uit 4 leden. De Raad van Bestuur vergadert een 10- à 11-tal keer per jaar. Op elke vergadering zijn ook enkele leden aanwezig met raadgevende stem (we vergaderen meestal met een 8-tal mensen).
  De Raad van Bestuur wordt om de 3 jaar opnieuw verkozen door de Algemene Vergadering (o.m. in 2018).

Even de 4 huidige raadsleden op een rijtje:
 • Chris Margodt, voorzitter
 • Lieven Verdonck, secretaris (GSM: 0499/56 84 00)
 • Dominique Dalle, penningmeester
 • Michel Roosens, interclubverantwoordelijke

De trainingen van de jeugd worden begeleid door Lieven (diploma van tafeltennis initiator) en door Stijn. Af en toe vragen we een externe training om de jeugdspelers te begeleiden.


Contactgegevens:

Vzw TTC Nieuwpoort
p.a.: Dockaertstraat 21, 8670 Oostduinkerke
rekeningnummer BE97 7512 0748 3949
Bic: AXABBE22.

Facebookpagina: Koninklijke Tafeltennisclub Nieuwpoort
Algemeen email-adres:
info@ttcn.be

Sportzaal ’t Park
Stationslaan
8620 Nieuwpoort